Instalacja Putty

1.Pobieramy program Putty. Uruchamiamy instalację programu putty.

2. Rozpoczynamy instalację klikając “NEXT”

3.Wybieramy folder, gdzie ma zostać zainstalowany program.

4. Wybieramy składniki, które mają zostać zainstalowane. W przypadku kliknięcia “NEXT” zostaną zainstalowane domyślne. My instalujemy domyślne składniki dlatego klikamy “NEXT”.

5. Ukazała nam się kontrola użytkownika w systemie windows. Abyśmy mogli kontynuować instalację musimy kliknąć “TAK”

6. Rozpoczyna się instalacja programu putty na komputerze.

7. Zakończyła się instalacja programu putty, aby zakończyć instalację klikamy “Finish”. Po tej czyności już możemy uruchomić program na komputerze.